Intern vei og parkeringsplass

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

En intern vei er en adkomstvei eller vei mellom forskjellige bygninger på tomten.

Du trenger ikke søke dersom: