Skriftstørrelse

Råd og utvalg i Audnedal kommune (*)

I vår innsynsløsning finner du en oversikt over den politiske strukturen i kommunen, samt en beskrivelse av hvert enkelt råd og utvalg.

Du finner oversikten på Innsynsløsningen vår https://innsyn.ddv.no/einnsynAUD/Dmb/AllDmb 

  • Last updated on .