Skriftstørrelse

Intern vei og parkeringsplass

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

En intern vei er en adkomstvei eller vei mellom forskjellige bygninger på tomten.

Du trenger ikke søke dersom:

  • Den er til eiendommens bruk.
  • Veien eller biloppstillingsplassen ikke krever vesentlige terrenginngrep.
  • Avstanden til nabogrense er minst 1 meter.
  • Tiltaket plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
  • Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere enn 10 meter fra sjø, vann og bekker, og nærmere offentlig vei enn 50 meter.
  • Last updated on .