Skriftstørrelse

Terrasse, veranda eller balkong

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i lenke til veileder om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning. <lenke>

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Terrasser, verandaer og balkonger er påbygg eller tilbygg, avhengig av størrelse og hvordan den er knyttet til bygningen.

Du trenger ikke søke dersom:

• Terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. Slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter
• Verandaen er inntil 15 kvadratmeter, uten rom for varig opphold, minst 4 m fra nabogrensen
• Tiltaket må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmere offentlig vei enn 50 meter.

Du kan søke på egen hånd dersom:

• Terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter
• Verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus

Du må ha hjelp fra fagfolk dersom:

• Terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
• Du skal bygge eller rive en takterrasse.
• Du skal bygge eller rive en balkong.

  • Last updated on .